United Idol - Kẻ Cắp Gặp Bà Già постер

Kẻ Cắp Gặp Bà Già

Слушать онлайн
Скачать бесплатно
  • Длительность: 04:31
  • Размер: 10.39
  • Формат: Mp3
  • Прослушиваний: 0
  • Опубликовано: 17.01.2021
0
0

Скачать песню United Idol - Kẻ Cắp Gặp Bà Già.

Текст песни United Idol - Kẻ Cắp Gặp Bà Già

United Idol - Kẻ Cắp Gặp Bà Già
United Idol - Kẻ Cắp Gặp Bà Già
United Idol - Kẻ Cắp Gặp Bà Già
United Idol - Kẻ Cắp Gặp Bà Già
Anh viết đôi bài tình ca
Cùng đôi mắt long lanh
Cầm guitar hát vang la là
Anh biết sau bài tình ca
Là bao cô đắm say

Комментарии (0)